Новини

26.09.2011

Министърът на отбраната Аню Ангелов: Планът за развитие на Въоръжените сили се изпълнява в срокове и по етапи

„На Съвет по отбрана, проведен миналата седмица, обсъдихме и приехме окончателния вариант на проектозакона за резерва на Въоръжените сили, който вече е на етап междуведомствено съгласуване. Обсъдихме и доклад на началника на отбраната генерал Симеонов за хода на изпълнението на Плана за развитие на Въоръжените сили за първото полугодие на 2011 г.“, съобщи днес, 26 септември, министърът на отбраната Аню Ангелов на редовна пресконференция.

„Планът за развитие на Въоръжените сили се изпълнява в срокове и по етапи, така както е утвърден от Министерски съвет. До този момент не се налагат някакви съществени промени”, подчерта той. „В началото на 2012 г. Планът за развитие ще се анализира, тъй като предстои реорганизацията и преструктурирането на военните формирования на Българската армия”, допълни министър Ангелов. Той съобщи, че на съвета са били обсъдени още редица въпроси, които засягат ежедневната дейност на Българската армия.

Министър Ангелов съобщи за участието си в Неформалната среща на министрите на отбраната на държавите-членки на ЕС във Вроцлав, Полша. Той каза, че на нея са разгледани няколко важни въпроса, които имат значение за общата политика за сигурност и отбрана на ЕС като стремежът на полското председателство е да се постигнат общи допирни точки между различните становища в три основни области. На първо място това се отнася до начина за планиране и управление на операции от страна на ЕС в рамките на ОПСО. На второ- бъдещето на операциите и в частност операцията «Алтеа» в Босна и Херцеговина. На трето - повишаването на ролята на Бойните групи на ЕС.

Началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов представи доклад за приключването на Програмата за присъединяване на Въоръжените сили на Република България в НАТО и сътрудничеството със Съвместното командване на силите в Неапол. Целта на програмата е да подпомогне усилията на страната за изпълнение на поетите ангажименти към Алианса и да се повиши оперативната съвместимост на въоръжените сили с тези на съюзниците.

По този повод ще бъде подписана декларация между адмирал Локлиър, командващ Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол, който пристига утре у нас и генерал Симеон Симеонов.

В заключение министър Аню Ангелов подчерта, че краят на тази програма не означава край на усилията ни да вървим към по-боеспособни и модерни Въоръжени сили, да модернизираме Българската армия и да развиваме нови способности.

След това министър Ангелов отговори на журналистически въпроси.

На пресконференцията присъстваха още заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова и постоянният секретар на отбраната Николай Милков.

» назад