Мисии и задачи

Понастоящем съставът на 68 бригада „Специални сили“ включва щаб, щабни подразделения, 3 батальона „Специални сили“. Основните задачи, за които формированията „специални сили“ в бригадата се подготвят, са специално разузнаване и наблюдение, директни акции, военно подпомагане, с допълнителни задачи участие в ОПМ, съдействие в борбата срещу разпространение на ОМП, незаконен трафик на оръжие, международен тероризъм, контра тероризъм, контра въстанически действия и операции за освобождаване на заложници, хуманитарни и гражданско-военни (CIMIC) операции, операции за търсене и спасяване на личен състав. Съществена част от задачите е и подготовката и участието на подразделения от бригадата в международни мисии и носене на дежурство от декларираните формирования към Силите за отговор на НАТО (NRF).

  •  В мисия „Отбранителна” - готовност за участие в колективната отбрана на територията на страната и извън нея и участие в съвместни операции за борба с тероризма;
  • В мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” – поддържане на способности за участие в операции по подържане на мира от различен характер под егидата на ООН, НАТО, Европейския съюз и други международни организации;
  • В мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” - поддържане на сили и средства, притежаващи способности за подкрепа на държавната и местна административна власт по подпомагането на населението при преодоляване на кризи от невоенен характер в мирно време.